Členství v STM pro 1. čtvrtletí 2019

Tabulka členů, kteří mají právo být členy STM ve 1. čtvrtletí 2019
Informační email byl rozeslán všem vedoucím klubů. Žádáme je aby postupovali dle instrukcí.
Tabulka je vytvořena na základě předpokladu, že všechny páry potvrdí členství v NRT. V případě nepotvrzení bude kontaktován další v pořadí dle NŘ.