Účast na MČR je ohrožena

Letošních Mistrovství ČR se mohou zúčastnit páry podle Ranklistu ČR k 1.1.2019. Podmínkou zařazení do RL je však mít zaplacenou soutěžní registraci. To doposud neučinilo téměř 40 párů, takže z Ranklistu vypadly. Vlastní vinou, či vinou vedoucích jejich klubů se tedy připravují o to, na co se poslední měsíce velice intenzivně připravují.

VR bude tuto mimořádnou situaci řešit a pro hlasování má připraven návrh, aby ti, kteří si příspěvky a soutěžní registraci vyřídí do 15.1.2019, byli započítání do RL, na základě kterého se provádí nominace na MČR. Tato výjimka se týká pouze MČR, nikoliv STM, případně dalších navazujících agend a pro pozdější platby už ani ta nebude možná.

O výsledku hlasování VR budeme okamžitě informovat.

Seznam párů ZDE