Změny legislativy, které nabývají účinnost 1. 1. 2019

Výroční konference, Mimořádná výroční konference a Výkonná rada přijaly v průběhu roku 2018 řadu úprav našich dokumentů a několik nových dokumentů. Řada nových ustanovení ale nabývá účinnosti až 1.1.2019. 

V tomto přehledu je uvedeno všechno, ćím je potřeba se nově řídit od 1. 1. 2019 a schválené úpravy, které nabudou účinnosti v průběhu roku 2019.