Podmínky účasti na MČR Družstev v roce 2019

Podmínky účasti párů na MČR družstev řeší SŘ §3.1b a jeho příloha SB03 a jsou doplněny již dříve používanými úpravami v pravomoci VpS. Pro jednoduchost zde rekapitulujeme povolená složení družstev na MČR 2019 ve ST i v LA tancích:  

ST a LA:
Jun: D2C, J12 - CBA (10-15 let)
Do21: Ml - CBAM, Do21 - CBAM (16-20 let)
Dosp: Ml - CBAM, D - CBAM, S1 - CBAM, S2 - CBAM, S3 - CBAM,S4 - CBAM (16 - 99 let)

Je třeba ještě upozornit na pravidlo v příloze SB03, ve kterém je uvedeno, že pokud bude počet přihlášených družstev v kterékoliv kategorii větší než 24, bude v této kategorii povolena účast pouze 2 družstvům na každého KČ.