2 účasti na MČR

Páry smí tančit na každém MČR ve STT, LAT i 10T pouze 2 soutěže (kategorie). Tato podmínka je stejná jako v loňském roce 2018.

 

http://www.csts.cz/cs/Content/View/1702