Regulace sebeprezentace porotců

WDSF přistoupila k úpravě pravidel pro zveřejňování příspěvků na sociálních sítích a dalších komunikačních kanálech, jako jsou například osobní a klubové weby apod. ze strany porotců. Porotci by se měli v době konání soutěže zdržet zveřejňování sebepropagačních fotografií.

Podmínky by měly být součástí zvacích dopisů a měly by být vedoucími soutěží porotcům připomínány na poradách poroty. Nelze přesně specifikovat všechny případy, na které se tato restrikce vztahuje, protože přesahují i hranice haly, okolí místa konání soutěže, hotelů, ulic a měst, kde se daná akce koná. Nicméně duch této úpravy spočívá v tom, že by se porotci neměli chlubit svou nominací do té které soutěže za účelem sebepropagace a zviditelňování sebe sama.

Porotcům není upíráno právo být hrdý na nominaci pro předmětnou soutěž, nicméně není vhodné své postavení veřejně slavit (vystavovat na odiv), protože nejsou hvězdami, ale součástí týmů odborníků, kteří mají pracovat racionálně a nikoli vytvářet vlastní centrum pozornosti.

Účelem tohoto opatření je zamezit zpochybňování pověsti soutěže, ovlivňování úsilí zúčastněných.

ČSTS bude transponovat tato pravidla do vlastního etického kodexu porotců a o finálním přesném znění vás budeme samozřejmě informovat.