Úpravy informačního systému

Jak jste si, věříme, všimli, došlo ve sportovní oblasti v posledním období k rozvoji některých funkcionalit informačního systému. Komise v gesci Viceprezidenta pro sport intenzivně pracovaly na „párování párů“, digitalizaci některých agend (hostování a přestupy), na zobrazování ranklistu a dalších.

Poslední z provedených změn bylo zabezpečení oddělení bodů a tříd tanečních párů pro kategorie Senioři a Dospělí. Vše je dostupné v profilu tanečního páru. V profilu tanečníka toto zatím zavedeno není, protože zde bude docházet ještě k dalším změnám.

Zde bychom chtěli upozornit páry, že je důležité sledovat nejen svůj osobní profil tanečníka a udržovat ho aktuální (např. z pohledu kontaktních údajů), ale hlavně profil tanečního páru.

Změny se dotkly i tanečních párů v národním reprezentačním týmu, kde došlo k automatizaci potvrzování účasti a nominace na titulárních soutěžích. Taneční páry potvrzují účast na svých profilech v informačním systému, čímž došlo ke snížení administrativní zátěže.

Na dalších změnách se pracuje a budeme vás s nimi samozřejmě průběžně seznamovat.

(pb)