Výsledky voleb do Komise sportovců

Jak jsme vás informovali v předešlých článcích, konaly se v rámci proběhnuvších národních šampionátů volby do Komise sportovců. Máme pro vás výsledky těchto voleb.

Celkem se voleb zúčastnilo 188 voličů. Do Komise sportovců kandidovalo 6 kandidátů a z nich tedy voliči vybírali 5 členů a 1 náhradníka. Hlasy byly rozděleny následovně:

Zdeněk Přibyl                    186 hlasů - zvolen
Štěpán Dostál                    181 hlasů - zvolen
Roman Pecha                    176 hlasů - zvolen
Tereza Bezpalcová            159 hlasů - zvolena
Barbora Fellinghauerová   119 hlasů - zvolena
Marek Poláček                   119 hlasů - náhradník

V souladu se Statutem Komise sportovců byly do Komise sportovců zvoleny obě kandidující ženy a tři muži s nejvyšším počtem hlasů.

Nově zvolení členové Komise sportovců budou v brzké době pozváni na ustavující zasedání, kde si zvolí svého předsedu a bude jim končícími členy předána agenda.
Přejeme nově zvoleným členům Komise sportovců ČSTS hodně zdaru v jejich práci při zastupování zájmů sportovců.

(pb)