Výroční konference ČSTS

Výroční konference ČSTS se uskuteční 1.5.2019 v Týnci nad Sázavou.  (viz. číst dál)

Harmonogram přípravy VK 2019 je následující. 

18.03.19 Poslední možný termín pro svolání VH divizí          
21.03.19 Uzavření kandidátky na prezidenta ČSTS           
23.03.19 Zveřejnění kandidátek a programových prohlášení, případně složení VR          
01.04.19 Zveřejnění pozvánky           
17.04.19 Poslední možný termín pro konání VH divizí          
20.04.19 Termíny pro podání připomínek, návrhů a zápisů z VH            
25.04.19 Rozeslání zpracovaných připomínek a návrhů           

Žádáme předsedy divizí, aby do 20.4.2019 zaslali na sekretariát seznam zvolených delegátů na VK (včetně náhradníků).

Počet delegátů za jednotlivé divize je následující: (klíč 1:50)

Č. divize Název divize Počet členů Počet delegátů
1 Pražská divize 1087 22
2 Středočeská divize 322 7
3 Jihočeská divize 53 2
4 Plzeňská divize 90 2
5 Karlovarská divize 44 1
6 Ústecká divize 123 3
7 Liberecká divize 125 3
8 Královehradecká divize 127 3
9 Pardubická divize 210 5
10 Vysočina divize 63 2
11 Jihomoravská divize 462 10
12 Olomoucká divize 239 5
13 Moravsko-slezská divize 457 10
14 Zlínská divize 341 7