Koncem února zasedala Výkonná rada ČSTS

Koncem února se konalo jedno z posledních jednání stávající Výkonné rady ČSTS. Přinášíme krátký výtah z projednávané agendy a detail je samozřejmě uveden v zápisu.

Po kontrole plnění úkolů informovali prezident, viceprezidenti a zástupci rad a komisí o činnosti v uplynulém období.

Prezident informoval o jednáních s partnery, kteří zajišťují mediální pokrytí tanečních soutěží (Česká televize, TV-COM) ve věci nastavování nových podmínek pro rok 2019. Dále byly domluveny podmínky využití LED obrazovek a členové VR byli informování i o jednání na výkonném výboru ČASPV.

Viceprezident pro sport informoval o proběhnuvším národním šampionátu ve standardních tancích s připojeným MČR družstev, o průběhu voleb do Komise sportovců a vyhodnotil i průběh premiérové Super taneční ligy seniorů v Říčanech.

Zbývající dva viceprezidenti, byli z jednání omluveni.

Předseda DR informoval VR o průběhu kontrol a komunikaci s viceprezidentem pro ekonomiku a k celé věci se následně uskutečnilo samostatné jednání, kde se řešil stav plnění úkolů uložených výroční konferencí a ekonomická agenda ČSTS.

Dále se výkonná rada věnovala přípravě dokumentů pro mimořádnou výroční konferenci, která je svolána na 1. května 2019 do Týnce nad Sázavou.

I přes nepřítomnost VpE byli členové VR seznámeni s ekonomickou situací ČSTS, stavem nesplacených závazků, stavem účtů divizí a kolektivních členů, stavem účtů a hotovostních pokladen, i s aktuálním stavem servisní organizace s tím, že se VR k projednávání tohoto bodu vrátí v detailu na dalším připravovaném jednání.

Výkonná rada se věnovala i přípravám na členství v České unii sportu a agendě související s valnou hromadou ČASPV, jejíž je ČSTS členem.

Dále se projednával stav příprav na výroční konferenci WDSF, která se uskuteční začátkem června v Budapešti, kam by měla česká delegace předložit návrhy týkající se licencí porotců, převzetí komponent AJS 3.0 jako základního systému kritérií pro hodnocení všech soutěží i alternativního řešení systému hodnocení.

Další projednávaná agenda a detail výše uvedených bodů je uveden v zápisu z jednání, který je k dispozici ZDE.

(pb)