Výroční konference 2019

Výroční konference pro rok 2019 se bude konat 30.5.2019 v Týnci nad Sázavou.

Pozn.: termín opraven z rozhodnutí VR31k 29.4.2019

Veškeré informace a materiály najdete postupně jako přílohy této zprávy:

Pozvánka (s opraveným termínem a časem).

Podklady:

 1. Zpráva o činnosti VR
 2. Zpráva viceprezidenta pro sport
 3. Zpráva viceprezidenta pro profesní věci
 4. Zpráva Czech DanceSport Services, s.r.o.
 5. Zpráva komise sportovců
 6. Zpráva Dozorčí rady
 7. Zpráva Rozhodčí rady
 8. Zpráva Disciplinární a Smírčí komise
 9. Zpráva o hospodaření za rok 2018
 10. Stanovy - nahrazeno podklady 21 - 29, 31 - 35 
 11. Volební řád - nahrazeno podklady 21 - 29, 31 - 35
 12. Statut komise sportovců - návrh úprav

Podklady z pracovní skupiny pro přípravu úprav Stanov a Volebního řádu ČSTS:

(21.) A1. Návrh a (22.) Důvodová zpráva Petra Odstrčila, zpracovala Lucie Blažková (řeší vstup do ČSTS, hlasovací a volební právo, aktivitu členů a volební systém)

(23.) A2. Návrh skupiny Filip Karásek, Jan Liškař a Zdeněk Přibyl (řeší vstup do ČSTS, hlasovací a volební právo a aktivitu členů) - nahrazeno novou verzí 29.5.2019 23:55 (neprojednáno s komisi sportovců) 

(24.) A3. Návrh Zdeňka Přibyla (řeší volební systém)

(25.) A4. Návrh Jany Hradilové a kol. - dodatečně zařazeno (kompromisní návrh)

(29.) A9. Přehled návrhů

Podklady z legislativní komise - zpracované návrhy divizí, členů a orgánů ČSTS:

(31.) B1. Seznam návrhů - třídění dle navrhovatelu

(32.) B2. Analýzy návrhů pro delegáty

(33.) B3. Seznam návrhů - třídění věcné pro jednání VK

(34.) B3. př.1 Pavel Kušička, Návrh na změnu Stanov

(35.) B3. př.2 Zdeněk Přibyl, Protinávrh k návrhu D08-5,6