Kandidátka na funkci prezidenta ČSTS

V souladu s Volebním řádem ČSTS §1, body 3.a), 4 a 5 zveřejňujeme kandidátku na funkci prezidenta ČSTS pro volby, které se budou konat na Výroční konferenci ČSTS dne 1. května 2019 v Týnci nad Sázavou. 

Na kandidátku jsou zařazeni (v abecedním pořadí):

Filip Karásek (programové prohlášení, souhlas s kandidaturou),

Jan Liškař (programové prohlášení -x1), souhlas s kandidaturou).

Oba návrhy splňují všechny náležitosti dle Volebního řádu ČSTS a kandidátka je uzavřená.

Originály připojených dokumentů jsou uloženy na sekretariátu ČSTS a budou předány volební komisi zvolené na výroční konferenci.

 

x1) opraveno 25.3.2019 na žádost kandidáta