Zprávy z VH divizí 2019

Dne 20.4.2019 byl termín pro podání připomínek, návrhů a zápisů z VH. Tento požadavek splnily: D02, D03, D06, D07, D08,  D09, D10, D11, D12, D13, D14.

Divize, na kterých bylo voleno představenstvo, prosíme o sdělení a zaslání na sekretariát uživatelského jména k povolení přístupu na webovou stránku divize ve smyslu Podmínek pro zveřejňování informací §2, bod 1.a).