Proč byla Výroční konference odložena?

V předchozí aktualitě jsme stroze informovali o odložení konání Výroční konference. Vzhledem k důležitosti tohoto kroku je na místě podat detailnější informace.

Je třeba konstatovat, že Výkonná rada postupovala podle požadavku prosincové Mimořádné výroční konference – připravila konání volební Výroční konference na 1. květen 2019 do Týnce nad Sázavou. Dne 21. března 2019 byla zveřejněna pozvánka a rozeběhly se lhůty pro prezidentské kandidáty a divize.

Jednotlivé divize bohužel postupovaly při organizaci Valných hromad podle rozdílných výkladů Stanov ČSTS, což mělo mimo jiné za následek podání několika odvolání. Řešení odvolání náleží do kompetence Rozhodčí rady ČSTS, které byla došlá odvolání postoupena. Vzhledem k rozsahu, závažnosti a množství podání požádal předseda Rozhodčí rady o vytvoření časového prostoru pro důkladné prošetření všech došlých odvolání proti postupu při konání Valných hromad divizí. Výkonná rada této žádosti vyhověla a konání Výroční konference odložila.

Výkonná rada se bude vzniklou situací podrobně zabývat na plánovaném zasedání dne 30. dubna 2019. O dalším vývoji vás budeme samozřejmě informovat.

(pb)