Úprava podmínek pro účast na soutěžích v roce 2010

 Rozšíření možností pro účast na soutěžích pro věkové kategorie Senioři II a Senioři III.

Senioři II a Senioři III se nyní mohou účastnit soutěží kategorie Dospělí v příslušných výkonnostních třídách. Na tyto soutěže se přihlašují prostřednictvím informačního systému ČSTS.

Leoš Siegel