Společné memorandum prezidenta ČSTS a kandidátů na prezidenta ČSTS

Vážení přátelé tanečního sportu,

prezident ČSTS Petr Odstrčil a kandidáti na prezidenta ČSTS Filip Karásek a Jan Liškař se rozhodli vydat toto společné memorandum ze společného jednání 26.4.2019.

Během období předvolební kampaně a Valných hromad divizí, konaných za účelem volby delegátů pro volební Výroční konferenci došlo a dochází k jevům, které mají neblahý vliv na pospolitost lidí v tanečním sportu. Vnímáme, že jde především o porušování principů fair play, které vyplývá z různého výkladu Stanov v tom, kdo a za jakých podmínek smí hlasovat a volit na Valných hromadách, což má bezprostřední vliv na volby orgánů divizí, volbu delegátů na Výroční konferenci a následné volby a rozhodování na Výroční konferenci. Všichni tři máme zájem na tom, aby fair play v tanečním sportu platilo.

Splnění tohoto společného cíle chceme dosáhnout změnou těchto principů:

  1. Volební a hlasovací právo bude přiznáno pouze aktivním členům ČSTS, kteří taneční sport skutečně provozují a které považujeme za ty, kteří mají taneční sport ovlivňovat svými hlasy. Termín „aktivní“ bude předmětem dalších společných jednání.
  2. Většinový způsob volby delegátů pro Výroční konferenci musí být změněn na systém  poměrného zastoupení, kde delegáti budou zastupovat konkrétní skupiny členů nebo kluby a nedocházelo tak k vyloučení části členské základny z rozhodovacího procesu v ČSTS. Většinový systém považujeme za překonaný a neodrážející názory a potřeby členů.

Deklarujeme, že se veřejně zasadíme o prosazení výše uvedených bodů. V tomto smyslu budeme vystupovat a působit na členy nejen svých týmů, ale i na co nejširší členskou základnu v tanečním sportu. V mnohých otázkách na směřování a řízení našeho svazu jsme v rozporu. Jsme však zajedno v tom, že chceme, aby argumentační boj, volba orgánů divizí, volba delegátů, volba prezidenta, Výkonné rady a dalších orgánů ČSTS a průběhy Valných hromad divizí a Výročních konferencí probíhaly v prostředí, které není deformováno účelově navýšenými hlasy. Máme za to, že jen takové prostředí může odrážet opravdové potřeby členské základny.

Společně

Petr Odstrčil

Filip Karásek

Jan Liškař