Z jednání Výkonné rady

V polovině května se konalo zasedání výkonné rady. Přinášíme krátký výtah toho nejzásadnějšího.

Kromě běžných agend se Výkonná rada zabývala i situací kolem proběhnuvších Valných hromad divizí a rozhodla o vytvoření pracovní skupiny pro zpracování návrhů úprav Stanov a navazujících dokumentů.

Přítomní členové Výkonné rady zabývali projektem a dotací na elektronické sčitatelské vybavení, kde je předpokládané implementační období od září do prosince 2019.

Na jednání VR byly schváleny podmínky výběrového řízení pro akce na rok 2020, které jsou v příloze zápisu.

Kompletní zápis z jednání je k dispozici ZDE