S prezidentem ČSTS na aktuální téma

Blíží se nám Výroční konference ČSTS (dále jen VK), prošli jsme trochu bouřlivějším obdobím, a proto jsme se zeptali Petra Odstrčila - prezidenta ČSTS na jeho pohled na aktuální vývoj.

Máme za sebou trochu překotné období. Odvolání Výkonné rady (dále jen ˇVR"), svolání mimořádné VK, pak její odložení...

Jak se vlastně nadcházející VK připravovala?
Prosincová mimořádná VK v Týnci nad Sázavou odvolala VR a zároveň VR uložila svolání VK na květen 2019 s podmínkou, že to bude VK volební. VR svolala VK na 1. května 2019, ale po valných hromadách divizí (dále jen "VH") a vlně odvolání odložila termín na 30. 5. 2019 a ponechala tak Rozhodčí radě (dále jen "RR") alespoň minimum času na vyřešení podaných odvolání. I toto rozhodnutí bylo napadeno odvoláním, RR však odložení potvrdila. Všechny nálezy RR jsou publikovány na našem webu v sekci RR.

Co si vy osobně myslíte o zmatečnosti VH a rozdílnosti výkladů našich stanov a volebních práv členů?
Souhlasím s nálezy RR, že je třeba ctít naše dokumenty a rozhodnutí RR stavím nad rozhodnutí DR. Výklad znění Stanov, který přinesla DR v průběhu konání VH, je tedy nesprávný. Myslím si ale, že zmatečnost VH je jen vyvrcholením procesů, které začaly již při nástupu současné VR. Snaha ovlivnit volby nabíráním nových členů těsně před volbami se projevovala již dříve a postupně nabírala na obrátkách. K tomu přispěl i další jev. Zatímco v některých divizích se kluby vzájemně respektovaly a měly zastoupení v představenstvech divizí, v některých divizích došlo již po několikáté k "vyšachovávání" některých klubů. A výsledkem je současný stav. Oboje se přehnalo do neakceptovatelných rozměrů a došla trpělivost. A stal se z toho boj "kdo z koho". A to nezmění ani sebepreciznější formulace v dokumentech. Důležitější je stav naší taneční společnosti.

Proč by měli chodit členové na valné hromady divizí?
To je jedna z věcí, která ukazuje stav společnosti. Zejména sociální sítě umožňují každému vykřičet do vesmíru svá trápení. Otázkou je, zda je tomuto volání rozumět a jak tyto problémy řešit. A k tomu mají přispět právě představenstva divizí a divizní VH. Na této úrovni se setkávají kluby a je to místo, kde mají ukázat, že jsou schopny spolupracovat, nikoliv jen soupeřit. A také přinášet konstruktivní návrhy.

Zaregistrovali jsme názory, že by se čtvrteční VK neměla ani konat. Proč by měli delegáti na VK do Týnce jet?
Formálně vzato, je to jejich povinnost, ke které se dokonce písemně zavázali. Ale asi se ptáš na význam VK. Je třeba se zamyslet nad možností realizovat změny ve vedení svazu, o které se vlastně jedná a nad současnou situací. Po zneplatnění volby delegátů na několika VH, se mohou VK zúčastnit ostatní delegáti a členové VR, kteří nejsou současně delegáty. To bude dostatečný počet na to, aby se dala uskutečnit volba prezidenta a VR, aby byly přijaty úpravy Stanov a dalších dokumentů. Je však třeba zvážit pozici zvolených. Nemít důvěru, získanou ve volbách celou členskou základnou, bude pro jejich další činnost velmi problematické. Já osobně bych proto kandidaturu nebo celé volby zrušil. VK by se měla využít pro provedení všeobecně žádaných změn, tj. jasně definovat hlasovací a volební právo založené na aktivitě členů a zabránit vyřazování celých skupin členů z rozhodovacího procesu. To je i principem všech podaných návrhů. To, že se liší v názorech, jak to udělat, je již méně důležité. Za nejdůležitější ale považuji, že všechny návrhy podporují volební právo i pro naše mladé členy! Sice prostřednictvím jejich zákonných zástupců, ale pro nás všechny to znamená, že dáváme jasnou zelenou těm, kteří s nastupujícími generacemi pracují a těm kteří vytvářejí naší budoucnost! Proto stojí za to přijet, poprat se o jednotlivé návrhy a volby připravit v nových podmínkách na další VK.

Tak uvidíme, co nám čtvrteční Výroční konference v Týnci nad Sázavou přenese. Děkuji za rozhovor.

(Petr Barnat, 28. 5. 2019)