ČSTS se stal členem ČUS

Prezident ČSTS Petr Odstrčil se dnes účastnil v Nymburku Valné hromady České unie sportu, kde plénum rozhodovalo o přijetí ČSTS do svých řad. Je nám potěšením, že jednání skončilo pro ČSTS úspěchem - byli jsme přijati!

Česká unie sportu (dále jen ČUS) je největší střešní a servisní sportovní organizací České republiky, která vznikla v roce 2013 formou transformace a změny názvu ČSTV. V ČUS jsou dobrovolně sdruženy sportovní svazy s celostátní působností, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty i jejich sdružení. Hlavním posláním ČUS je vytvářet optimální podmínky ke sportovní činnosti, která se realizuje v jejích základních organizačních článcích, tj. ve sportovních klubech, tělovýchovných jednotách a národních sportovních svazech.

Členstvím v ČUS se nám otevírají další možnosti rozvoje naší činnosti, a to nejen v systému čerpáním finančních prostředků, ale i využívání sportovních zařízení ČUS.

Dovolte nám prosím zatím touto cestou poděkovat Petru Odstrčilovi za zdárné dotažení přípravy vstupu do ČUS a věříme, že se nám podaří své členství zužitkovat k vzájemnému prospěchu.

O dalších podrobnostech vás budeme informovat. Informace o ČUS najdete na jejím webu - ZDE

(pb)