Členství v STM pro 3. čtvrtletí 2019

Tabulka členů, kteří mají právo být členy STM ve 3. čtvrtletí 2019
Informační email tentokrát nebyl rozeslán vedoucím klubů, neboť se jedná o prázdninové období a do projektu v tomto kvartále nepřibyl ani jeden nový člen.
Tabulka je vytvořena na základě potvrzení členství v NRT.