Mimořádná výroční konference ČSTS 2019

Mimořádná výroční konference ČSTS se bude konat dne 30. 10. 2019 od 14 hod. v Telči.

Harmonogram přípravy MVK2019:

Termín Věc
30.08.19 Oznámení MVK2019
15.09.19 Seznam delegátů
  Informace o konání VH divize
16.09.19 VH divizí – poslední možný termín pro svolání
20.09.19 Kandidátky na Prezidenta a Viceprezidenty – přihlášení 
22.09.19 Kandidátky na Prezidenta a Viceprezidenty - zveřejnění 
23.09.18 Návrhy k zařazení do programu jednání MVK2019
30.09.19 Pozvánka na MVK2019 – zveřejnění
16.10.19 VH divizí - poslední možný termín pro konání 
21.10.19 Návrhy a připomínky k navrženému programu
  Seznamy nově zvolených delegátů, návrhy z VH
24.10.19 Zpracování podaných návrhů a protinávrhů 
30.10.19 Mimořádná výroční konference 2019

 

Zdůrazňujeme předsedům divizí, aby do 15.09.2019 zaslali na sekretariát seznam zvolených delegátů na MVK (včetně náhradníků), popř. zaslali informaci s datem a místem konání VH divize, na které budou noví delegáti na MVK zvoleni.

Podklady a připomínky pro jednání MVK zasílejte v termínech dle výše uvedeného harmonogramu na sekretariat@csts.cz.

Č. divize Název divize Členi divize k 30.8.2019 Počet delegátů
1 Pražská divize 1045 21
2 Středočeská divize 818 17
3 Jihočeská divize 73 2
4 Plzeňská divize 146 3
5 Karlovarská divize 48 1
6 Ústecká divize 170 4
7 Liberecká divize 127 3
8 Královehradecká divize 145 3
9 Pardubická divize 230 5
10 Vysočina divize 73 2
11 Jihomoravská divize 585 12
12 Olomoucká divize 257 6
13 Moravsko-slezská divize 704 15
14 Zlínská divize 351 8
Celkem   4772 102