Odborný workshop - Základy preskripce pohybové aktivity 21.9.2019 Praha

Česká komora fitness

https://komorafitness.cz/odborny-workshop-civilizacni-onemocneni/?utm_source=newsletter&utm_medium=feed