Povinné lékařské prohlídky - UPOZORNĚNÍ

Na základě pověření VR ze dne 30.8.2019 došlo k úpravě stávající délky platnosti pravidelných lékařských prohlídek pro soutěžní licence.

Délky platnosti lékařských prohlídek je navázána na zaplacení soutěžní licence:

a) třídy TPV a E bez soutěžní licence – dva roky
b) třídy E až M na základě zaplacené soutěžní licence – jeden rok (pro třídu E jen pokud je zaplacena - je možné např. u věk. kategorie Senioři)
c) Národní reprezentační tým – jeden rok (sportovní prohlídka na specializovaných sportovních lékařských pracovištích)

Platnost od 1.2.2020.

Více viz https://www.csts.cz/cs/Informace/DuleziteInformace