Rezignace členů DR ČSTS

Vážení členové ČSTS,

jako předseda DR ČSTS jsem pověřen oznámit společnou rezignaci členů DR ČSTS na členství v DR ČSTS, a to ke dni konání MVK 2019 dne 30.10.2019. Uvedená rezignace byla projednána na jednání DR ČSTS konaném dne 29.9.2019 a oznámena VR tak, aby byla umožněna příprava volby nových členů DR na MVK. Současně si dovoluji sdělit, že DR ČSTS bude až do zvolení nové DR plnit své funkce vyplývající z jejího statutu.

Mgr. Jiří Vrána, předseda DR ČSTS