Členské příspěvky ČSTS a správní poplatky pro rok 2020

VR ČSTS na svém 38. jednání rozhodla, že současná výše členských příspěvků a správních poplatků zůstává v platnosti i pro rok 2020. Členské příspěvky pro rok 2020 je možné platit již nyní. Veškeré údaje k platbám viz „Důležité informace“.

VR ČSTS zároveň upozorňuje členskou základnu, že sekretariát nebude moci zpracovávat platby v době vánočních svátků.