Výzva MŮJ KLUB 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy již před časem zveřejnilo výzvu MŮJ KLUB 2020 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let.

Žádosti se podávají prostřednictvím systému IS-SPORT (http://is-sport.msmt.cz). Upozorňujeme všechny kluby, že termín pro podání žádostí je stanoven na 18. listopadu 2019.

Více na: http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2020