Týdenní přehled důležitých informací - 1/19

V pondělí 11.11.2019 měla nově zvolená Výkonná rada ČSTS Skype jednání. Níže najdete ty nejzásadnější projednané body.

Ekonomická oblast:

  1. Byl zadán první z externích finančních auditů (Specializovaná prověrka současného stavu hospodaření odborným posudkem).
  2. Výkonná rada schválila výši mezd pracovníků sekretariátu.
  3. Výkonná rada schválila provizorní plán hospodaření pro rok 2020.

Sportovní oblast:

  1. Výkonná rada se dohodla na novém organizátorovi MČR ve STT 2020, který má možnost dodržet původní termín 29.2.2020. Nově schváleným organizátorem je TK Gradace Kroměříž.

Profesní oblast:

  1. Výkonná rada schválila místo konání Kongresu ČSTS 2020 v Olomouci dne 4.1.2020. V rámci kongresu proběhne školení funkcionářů a setkání lektorského sboru. Součástí bude vyhlášení Ranklistu dospělých. Vyhlášení Ranklistu ostatních kategorií proběhne živým vysíláním. Vyhlášení Výročních cen se bude konat na vybraných titulárních soutěžích.

Různé:

  1. Výkonná rada schválila plán práce na následující období, který počítá s pravidelnými schůzkami jednou za 14 dní.
  2. Budou vytvořeny nové e-mailové adresy pro Rozhodčí radu ČSTS.

 

Kompletní zápis najdete na odkazu: https://www.csts.cz/cs/OficialniZpravy/VykonnaRada