Potvrzení WDSF porotců a chairmanů

Na WDSF AGM byly schváleny změny WDSF soutěžních pravidel. Žádáme Vás, abyste věnovali zvláštní pozornost informacím níže.

Od 1.1.2020 budou platné změny WDSF soutěžních pravidel, které byly schváleny na WDSF General Meeting v červnu tohoto roku.

V těchto pravidlech stojí, že chairman nebo porotce může reprezentovat zemi pouze v případě, že vlastní platnou WDSF licenci vydanou WDSF na žádost člena a má platný pas vydaný zemí původu nebo platné trvalé bydliště potvrzené konkrétní zemí.

Na základě těchto pravidel WDSF bude požadovat po všech porotcích nebo chairmanech, aby poskytli kopii jejich pasu nebo povolení k trvalému pobytu země, kterou reprezentují.

Tato kopie musí být nahrána do systému při obnovení licence na rok 2020. Odkaz na obnovení licence byl poslán na WDSF oficiální osobní e-mailovou adresu každého funkcionáře s platnou WDSF licencí 15.11.2019. Je to o dva měsíce dříve, než bylo zvykem, tak abychom poskytli všem dostatek času k vyřízení před 1.1.2020.

V případě nedodání tohoto dokumentu představitel ztrácí od 1.1.2020 právo reprezentovat zemi, kterou dříve reprezentoval. Dále může reprezentovat  pouze zemi, ze které tyto příslušné dokumenty má a pokud WDSF národní členská organizace oné země schválí tento přechod.

Technické požadavky předložené kopie dokumentu:

  • Kopie dokumentu musí mít vysoké rozlišení a veškerý text musí být čitelný
  • Kopie povolení o trvalém bydlišti musí být provedena z obou stran dokumentu