Zpracování přijatých faktur sekretariátem

Veškeré přijaté faktury z klubů a divizí jsou po přijetí a zpracování ihned zapisovány na pokladny klubů nebo divizí s textem ,,zaúčtovaná fa č.XXXX", kdy dojde k odečtení částky z pokladny pro přehlednost.

Jakmile je faktura uhrazena, změní se text na ,,proplacená fa č.XXXX".

Předsedové klubů a divizí si tak mohou kdykoliv zkontrolovat stav svých pohledávek.