Týdenní přehled důležitých informací - 2/19

Výkonná rada měla jednání dne 25.11.19. Níže vám přinášíme zkrácený přehled důležitých informací z jednání výkonné rady a další zajímavosti v dění Českého svazu tanečního sportu.

Sportovní oblast:

Výkonná rada schválila zrušení účasti zahraniční poroty na MČR 2020 a 2021 vzhledem k nutným finančním opatřením. 

Vnitřní záležitosti:

Byla vytvořena sekce na webu ČSTS, kam se bude nahrávat pravidelný týdenní přehled důležitých informací.

Obecné informace:

Byl zadán a již probíhá externí kontrolní audit č.1.

Sekretariát ČSTS obdržel potvrzení MŠMT o schválení dotace na projekt Elektronického zpracování soutěží.

Vytvořeni nové e-mailové adresy pro dozorčí radu: rozhodci.rada@csts.cz

Vytvořen plán dceřiné společnosti CDSS.

Proběhla schůze předsedů národních svazů a sekretářů členů ČUS. Za Český svaz tanečního sportu byl přítomen Ing. Martin Dvořák a Ing. Jana Kukučová, MSc. V příloze naleznete zápis a prezentaci ke schůzce.

Proběhla schůzka s Ombudsmanem ČOV panem Károlym. Na základě této schůze se VR zavázala k vytvoření nových Stanov ČSTS za pomoci ČOV.

S Českou Unií Sportu probíhá jednání o možných typech pomoci, které nabízí v rámci členství. Pomoc se bude týkat dotací, poradenství v legislativní a ekonomické oblasti, servisní zajištění trenérských studií apod.

Dále VR prostřednictvím Jaroslava Krtičky vede jednání s předsedy divizí ohledně provizorního plánu hospodaření pro rok 2020. 

 

Kompletní zápis jednání Výkonné rady včetně všech příloh naleznete na https://www.csts.cz/cs/OficialniZpravy/VykonnaRada.