Týdenní přehled důležitých informací - 3/19

V pondělí 2.12.2019 měla jednání výkonná rada přímo v sídle sekretariátu. Níže najdete to nejzásadnější, co se projednalo.

Sportovní oblast:

První Super taneční liga v roce se bude konat v neděli 31.5.2020 po úpravě termínu, kdy v sobotu 30.5.2020 bude probíhat postupová soutěž společně s ME Showdance STT a LAT.

Mistrovství ČR družstev se bude konat v Brně dne 29.11.2020.

Výkonná rada schválila, že všem tanečním párům ve věkové kategorii Děti I, které splňují výkonnostní kritéria pro přiznání vyšší třídy C a zažádají si o zvýšení na tuto třídu, jim bude tato třída udělena.  

Obecné informace:

4.12. proběhla schůzka auditora na sekretariátu ČSTS. 

5.12. se Martin Dvořák zúčastnil Schůze České komory fitness. 

Byla vytvořena pracovní skupina, která vytvoří nové stanovy ČSTS s pomocí ČOV. Skupina je ve složení M. Dvořák, F. Karásek, M. Drha, P. Bartuněk, Z. Přibyl a P. Odstrčil.

Výkonná rada schválila termín Výroční konference 2020 na 13.5.2020 v Praze. 

Výkonná rada jmenovala Legislativní komisi v tomto složení: Petr Odstrčil, Zdeněk Přibyl, Martin Kolařík. 

 

Kompletní zápis jednání včetně všech příloh naleznete na odkazu https://www.csts.cz/cs/OficialniZpravy/VykonnaRada.