Výzva výkonné rady ke kandidatuře do DaSK

Na základě usnesení Výroční konference ČSTS, výkonná rada odvolala dosavadní Disciplinární a smírčí komisi ČSTS. VR tímto vyzývá nové zájemce o pozici v DaSK ke kandidatuře.

V případě Vašeho zájmu prosím sdělte tuto skutečnost prostřednictvím e-mailu vp.vnitro@csts.cz. Termín uzavření výzvy je čtvrtek 2.1.2020 ve 12:00. Výkonná rada na svém jednání dne 3.1.2020 hlasováním vybere a schválí 3 nové členy DaSK.