Stanovisko DR k zápočtu pohledávek - podnět TK MAESTRO, z.s.

../../../../../cs/Files/GetFile/3085