Stanovisko DR ČSTS k zápočtu pohledávek

V sekci DR ČSTS bylo zveřejněno stanovisko  k podnětu KČ  TK MAESTRO, z.s. ve věci vzájemného zápočtu pohledávek.