Seznam TOP porotců

Na Kongresu ČSTS dne 4.1.2020 proběhne losování porotců pro MČR konajících se v prvním pololetí roku 2020. Žádáme všechny TOP porotce o kontrolu správnosti platných licencí v seznamu TOP porotců.
 

V případě nesouladu prosím sdělte tuto skutečnost neprodleně na vp.profi@csts.cz.