Týdenní přehled důležitých informací - 1/20

Po novém roce výkonná rada nezahálí a hned na začátku roku 2020 v předvečer kongresu měla první jednání. Tomuto jednání se bude věnovat další přehled.

Níže vám přinášíme přehled nejzásadnějších informací a změn z mezisvátečního období. 

Sportovní oblast:

Byl navýšen počet startujících párů na MČR v kategoriích Junior II STT a Junior II LAT na 36.

Byl navýšen počet startujících párů na MČR v kategorii Under 21 STT na 24.

Na MČR bude ve finále v kategorii Dospělí využit absolutní systém hodnocení.

Obecné informace:

Dle nálezu Dozorčí rady ČSTS bylo dle zápisu VR03 bod 2.6 revidováno rozhodnutí bývalé VR32 bod 3.5 týkající se přerozdělení příspěvků ZČP a RČP.

Stav zůstává nadále jako před touto změnou . 

ZČP IČz: Centrum 0% Divize 50% KČ 50%

RČP IČz: Centrum 70% Divize 0% KČ 30% 

Na Výroční konferenci 2020 bude představen návrh na změnu v rámci schvalování rozpočtu na rok 2020.

Byla uveřejněna OA01.