Důležité sdělení pro porotce a organizátory

Vážení porotci a organizátoři, z důvodu opožděného losování poroty TL a STL na první pololetí 2020 po konzultaci s pořadateli rozhodl VpP Martin Odstrčil, že porota, vylosovaná na první kvartál 2020, má pro první tři akce pouze doporučující charakter (Konopiště, Říčany, Nové Hrady). 

Ostatní soutěže mají povinnost se losováním řídit. Účast na prvních třech akcích je tedy plně v rukou organizátorů, které tímto žádáme o vykomunikování účasti s dotyčnými porotci.