Pověřená osoba pro správu funkcionářů

Funkcionáře s žádostmi o vydání licence nebo s jinými záležitostmi týkajících se funkcionářů žádáme, aby přímo kontaktovali pověřenou osobu Viceprezidentem pro sport dle Organizační směrnice OA01 - pana Jakuba Dávidka, na e-mail: funkcionari@csts.cz.

Také žádáme všechny funkcionáře, aby si zkontrolovali své licence na webu ČSTS. V případě nesrovnalostí kontaktujte pověřenou osobu na výše uvedený e-mail.