Činnost sekretariátu

Na základě prezentace Viceprezidenta pro vnitřní záležitosti na Kongresu ČSTS dne 4.1.2020 bychom Vás, v rámci zlepšování komunikace mezi členy a sekretariátem ČSTS, chtěli požádat o dodržování několika pravidel.

  1. Na hlavičku poštovní korespondence vždy uvádějte "Sekretariát ČSTS". Při uvedení jakéhokoliv konkrétního jména pracovníka sekretariátu se zvyšuje pravděpodobnost pozdějšího převzetí písemností, které pošta nevydá jiné než dotyčné osobě.
  2. S pracovníky sekretariátu komunikujte výhradně oficiálními kanály, tj. telefonem a e-mailem. Pracovník sekretariátu není povinen vyřizovat jakékoliv pracovní záležitosti skrz osobní telefon, případně sociální sítě (Facebook, Instagram, WhatsApp a jiné). Pracovníci sekretariátu jsou pro Vás dostupní na telefonu a e-mailu dle úředních hodin uvedených na webu ČSTS.
  3. Termín doručení žádostí a jiných požadavků, aby byly zpracovány do konce daného týdne, je vždy středa do 12:00. Po tomto termínu jsou příchozí žádosti a požadavky přesunuty k řešení na další pracovní týden.