Týdenní přehled důležitých informací - 2/20

Dne 3.1.2020 zasedla výkonná rada ke svému prvnímu jednání a níže přinášíme přehled nejzásadnějších informací.

 

Profesní Oblast:

Dne 4.1.2020 úspěšně proběhl Kongres ČSTS, jehož součástí bylo vyhlášení Ranklistu Dospělých. Součástí večera bylo také vyhlášení výročních cen. Vycházejícími hvězdami byl vyhlášen pár Marian Hlaváč s Terezou Maturovou, a hvězdami roku David Odstrčil s Tarou Bohak. Do Síně slávy ČSTS byli uvedeni manželé Koškovi, Ing. Eva Bartuňková a PhDr. Miroslav Hýža.

Sportovní oblast:

VR schválila žádost Petra Barnata o soutěže WDSF PD Master I ST a soutěží WDSF WRLT pro akci MTF Ústí nad Labem 7.11.2020. 

Ranklist ČR bude z technických důvodů aktualizován vždy ve čtvrtek po ověření výsledků uplynulého týdne, nikoliv v úterý. 

Na doporučení ČUS se upravila platnost zdravotních prohlídek pro oblast výkonnostního a vrcholového sportu (třídy C-M) na jeden rok. Platnost zdravotních prohlídek pro náborovou oblast (třídy E-D) zůstává 2 roky.  Toto opatření vejde v platnost 1.9.2020.

 

Obecné informace:

Výroční konference se bude konat v Aule ČUS v Praze v termínu 13.5.2020.

Kompletní zápis z jednání výkonné rady naleznete zde.