Důležité sdělení pro sportovce

Přinášíme Vám žhavou novinku z jednání výkonné rady týkající se tzv. "Nominačního Ranklistu pro MČR".

Na jednání výkonné rady VR08 dne 27. 1. 2020 bylo s okamžitou platností schváleno vytvoření tzv. "Nominačního Ranklistu pro MČR". 

Takový ranklist se týká soutěží MČR pořádaných v prvním kvartále daného roku. Tento ranklist bude tvořen ze všech párů, které jsou v Ranklistu ČSTS a zaplatily členské příspěvky do 5.1. daného roku a z párů, které byly v Ranklistu ČSTS k 31.12. předchozího roku a zaplatily členské příspěvky nejpozději v den konce termínu pro přihlášení na danou soutěž. Páry budou samozřejmě převedeny do aktuálních věkových kategorií.

Toto řešení například zamezí problémům s aktuálností Ranklistu ČSTS k 1.1. příslušného roku v případě zpožděných plateb členských příspěvků a bude tak vždy jednozančně jasné, kdo se na MČR nominoval. Jedná se o reakci na situaci, která bohužel běžně nastávala. I přesto apelujeme na vedoucí klubů, aby členské příspěvky posílali dle Stanov ČSTS do 5.1.

Věříme, že toto opatření bude pro sportovce spravedlivější a transparentnější, a že na MČR vždy uvidíme naše nejlepší páry.