Zápis ze schůze KS z 30.1.2020

Zápis ze schůze Komise sportovců uskutečněné prostřednictvím Skype dne 30.1.2020