Týdenní přehled důležitých informací - 5/20

Dne 10.2.2020 proběhlo jednání výkonné rady a níže přinášíme přehled nejzásadnějších informací.

Profesní Oblast:

Termín Doškolovacího semináře ČSTS 2020 byl stanoven na 5.-6. 9. 2020. 

Sportovní oblast:

VR schválila změnu týkající se změny počtu startujících párů na MČR 10T kategorie Senior: Senior 1 – 12 párů, Senior 2 – 12 párů, Senior 3 – 6 párů. 

VR schválila změnu týkající se doplnění tříd, které mohou tančit taneční ligy: Na taneční lize smí tančit pouze páry nejvyšších tříd a třídu o jednu nižší u kategorií Junior 1, Junior 2, Mládež a Dospělí a o 2 kategorie nižší u kategorií Senior 1-Senior 4 s účinností od 1.4.2020.

Finální termín WDSF ME ShowDance ST a LAT byl stanoven na 9. 10. 2020 v Karlových Varech. 

Náhradou  TL Seniorů za zrušenou TL v Třinci bude soutěž v Hradci Králové dne 4. 10. 2020.

Obecné informace:

Byl ukončen první audit (Specializovaná prověrka současného stavu hospodaření odborným posudkem). Kompletní zprávu najdete zde. VR vzalo tuto zprávu na vědomí a souhlasí s postupem navrženém v závěru zprávy kromě bodu 5, který je k dnešnímu dni splněn a bodu 6, který bude VR řešit až po auditu č. 2.