Plán kontrolní činnosti DR ČSTS na rok 2020

DR ČSTS tímto oznamuje, že přijala svým usnesením Plán kontrolní činnosti na rok 2020. Uvedený plán činnosti je zveřejněn v sekci DR ČSTS.