Aktuální opatření - koronavirus

Aktualizováno 10. 2. 2022

Přinášíme Vám výkladové stanovisko ČUS v návaznosti na Mimořádné opatření ze dne 9. 2. 2022, kterým dochází s účinností od 10. 2. 2022 k omezení vyjmenovaných činností včetně sportu.​


Aktualizováno 12. 1. 2022

Přinášíme Vám výkladové stanovisko ČUS v návaznosti na Mimořádné opatření ze dne 29. 12. 2021, kterým dochází s účinností od 3. 1. 2022 k omezení obchodu a služeb.​


Přinášíme Vám aktuální přehled ochranného opatření v rámci sportu vydaný NSA.

Přinášíme Vám výkladové stanovisko ČUS v návaznosti na Mimořádné opatření ze dne 20. 11. 202, kterým dochází s účinností od 22. 11. 2021 k omezení obchodu a služeb.​


V návaznosti na Usnesení vlády č. 1028 a č. 1029 ze dne 18. 11. 2021 Vám přinášíme mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví účinná od 22. 11. 2021:


Přinášíme Vám návrh NSA - Výjimka pro zahraniční sportovce při vstupu do ČR, který byl schválen MZČR s účinností od 19. 7. 2021. Více ZDE.

Přinášíme Vám vyjádření NSA k aktuálně platnému opatření účinnému od 14. 6. 2021 od 00:00, a dále Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. 6. 2021 účinné od 8. 6. 2021 od 00:00, které mimo jiné stanovuje podmínky pro konání sportovních akcí a vyjádření ČUS.


Účast na soutěžních akcích ČSTS je dle Mimořádného opatření ze dne 28. 5. 2021, které mimo jiné upravuje účast osob na sportovních akcích konajících se ve vnitřních prostorech, omezeno do výše 75 osob. Osoby účastnící se akce nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění Covid-19 a v případě akce s přítomností více než 10 osob musí prokázat, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky stanovené v bodu I/17 Mimořádného opatření. Více ZDE.

Přinášíme Vám nejnovější vyjádření České unie sportu k mimořádným opatřením Vlády ČR ze dne 28. 5. 2021 - Aktuální opatření ve vztahu ke sportu.


Přinášíme Vám upřesnění k Výkladovému stanovisku ČUS vydané 8. 4. 2021.

Přinášíme Vám Výkladové stanovisko ČUS v návaznosti na Mimořádné opatření ze dne 6. 4. 2021 č. j.  MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN účinné od 12. 4. 2021 od 00:00 a Mimořádné opatření ze dne 6. 4. 2021 č. j.  MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN, kterým došlo ke stanovení podmínek užívání ochrany dýchacích cest.

Přehled aktuálních informací a dalších dostupných rad ČUS Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu naleznete ZDE.


Přinášíme Vám Výkladové stanovisko ČUS v návaznosti na Usnesení vlády ze dne 26. 2. 2021 č. 216 a 217 účinné od 1. 3. 2021 od 00:00.

Přinášíme Vám Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 2. 2021 účinné od 25. 02. 2021 od 00:00 týkající se povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Opatření rovněž obsahuje pravidla pravidelného testování a výjimky z nošení ochranných prostředků profesionálních sportovců.

Přehled aktuálních informací a dalších dostupných rad ČUS Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu naleznete ZDE.


Přinášíme Vám Výkladové stanovisko ČUS v návaznosti na Usnesení vlády ze dne 14. 2. 2021 č. 126127 139účinné od 15. 2. 2021 od 00:00.


Přinášíme Vám výkladové stanovisko ČUS v návaznosti na Usnesení vlády ze dne 7. 1. 2021 č. 12 účinné od 11. 1. 2021 od 00:00, které mění Usnesení vlády ze dne 23. 12. 2020 č. 137513761378 a 1379.


Přinášíme Vám výkladové stanovisko ČUS v návaznosti na Usnesení vlády ze dne 14. 12. 2020 č. 1332 účinné od 18. 12. 2020 od 00:00.

Národní sportovní agentura, Česká unie sportu a další sportovní organizace vyzvaly dne 17. 12. 2020 ministra zdravotnictví k restartu sportu. Více ZDE.


Přinášíme Vám výkladové stanovisko ČUS v návaznosti na Usnesení vlády ze dne 30. 11. 2020 č. 1262 účinné od 3. 12. 2020 od 00:00.

Národní sportovní agentura dne 1. 12. 2020 zveřejnila přehlednou matici PES týkající se aktuálních opatření ve sportu. Více ZDE.


Přinášíme Vám výkladové stanovisko ČUS v návaznosti na Usnesení vlády ze dne 2. 11. 2020 č. 1142 účinné od 4. 11. 2020 od 00:00.


Přinášíme Vám výkladové stanovisko ČUS v návaznosti na Usnesení vlády ze dne 21. 10. 2020 č. 1078 účinné od 22. 10. 2020 od 06:00 do 3. 11. 2020 do 23:59.


Přinášíme Vám výkladové stanovisko ČUS  v návaznosti na Usnesení vlády ze dne 8. 10. 2020 č. 996 účinné od 12. 10. 2020 od 00:00 do 25. 10. 2020 do 23:59. Z něj mimo jiné vyplývá, že od 12. 10. 2020:

  1. Je stanoven úplný zákaz výkonu sportovní činnosti na vnitřních sportovištích, bez ohledu na charakter sportovní činnosti.
  2. Výkon sportovní činnosti na venkovních sportovištích je limitován počtem 20 osob a zákazu využití vnitřního zázemí (šatny, sprchy apod.), přičemž musí být zachován odstup minimálně 2 metry od jiných osob.

Výkonná rada se na svém mimořádném jednání dne 9. 10. 2020 ztotožnila s výkladovým stanoviskem ČUS v návaznosti na Usnesení vlády ze dne 8. 10. 2020 č. 995 účinné od 9. 10. 2020 od 00:00 do 11. 10. 2020 do 23:59.


Manuál - Hygienická opatření pro organizátory soutěží ČSTS proti šíření koronaviru je k nahlédnutí ZDE.


Výkonná rada se na svém jednání dne 2. 10. 2020 ztotožnila s výkladovým stanoviskem ČUS v návaznosti na Usnesení vlády ze dne 30. 9. 2020 č. 957 a 958:

  1. Jednání spolkových orgánů není za současné textace vyňato ze zákazu dle bodu I. Usnesení 958. Platí tedy limity 10 osob v případě vnitřních akcí a 20 osob v případě venkovních akcí,
  2. Pro sportovní akce konané výhradně v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, jakož i pro tréninkovou přípravu na takové akce platí limit pro vnitřní i venkovní akce ve výši 130 osob,
  3. Z hlediska povinnosti použití ochrany dýchacích cest platí dosavadní pravidla stanovená Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 9. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN.

Tato opatření jsou účinná od 5. října 2020 od 0:00 do 18. října 2020 do 23:59.


Aktuální omezení počtu osob současně přítomných ve vnitřních prostorách účinné od 24. 9. 2020 dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví:

  • na hromadné akce s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob nelze vstup prodat jinak než na konkrétní místo k sezení. Organizátor hromadné akce je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro účastníky akce,
  • vnitřní prostory s kapacitou do 1000 osob - lze využít kapacitu 1000 osob, min 2 sektory, max 500 osob/sektor.

Podrobné znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví účinné od 24. 9. 2020 je k nahlédnutí ZDE.


Aktuální omezení počtu osob současně přítomných ve vnitřních prostorách účinné od 18. 9. 2020 dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví:

  • na hromadné akce s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob nelze vstup prodat jinak než na konkrétní místo k sezení. Organizátor hromadné akce je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro účastníky akce,
  • vnitřní prostory s kapacitou do 1000 osob - lze využít kapacitu 1000 osob, min 2 sektory, max 500 osob/sektor,
  • vnitřní prostory s kapacitou nad 1000 osob - lze využít kapacitu 1000 osob + 50% ze zbytku, min 3 sektory, max 500 osob/sektor.

Podrobné znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví účinné od 18. 9. 2020 k nahlédnutí ZDE.


Podrobné znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 31. 8. 2020 je k nahlédnutí ZDE.


ČUS vydala stanovisko upřesňující výklad Usnesení Vlády ČR ze dne 18. 5. 2020. Více ZDE.

Od 1. 6. 2020 se mohou opět konat soutěže ČSTS. Je však potřeba dodržet předepsané hygienické podmínky. Pro podrobnější informace čtěte dále.


Po konzultaci s právníkem ČUS musí, kromě soutěžících tanečníků, mít všichni ostatní roušky (porota, sčitatelé, funkcionáři, veřejnost atd.). Dále musí být splněna alespoň jedna z těchto podmínek:​
a)
 Koridor pro taneční páry z šatny na parket bez možnosti přístupu veřejnosti.
b) Zázemí před vstupem na parket, kterým budou taneční páry odděleny od veřejnosti.
c) Nasazení roušek tanečním párům ihned po opuštění parketu.

Výkonná rada doporučuje všem organizátorům, aby opravdu zvážili, jestli jsou schopni předepsané hygienické podmínky a opatření dodržet.


ČUS vydala stanovisko upřesňující výklad Usnesení Vlády ČR ze dne 30. 4. 2020 v oblasti sportovních činností. Více ZDE.

Usnesení Vlády ČR ze dne 30. 4. 2020 upřesňující rozvolňování opatření provozu vnitřních sportovišť od 11. 5. 2020 naleznete ZDE.

Dne 30. 4. 2020:

  1. NSA vydala Výkladové stanovisko k Usnesení Vlády ČR ze dne 23. 4. 2020 týkající se rozvolňování opatření ve sportu. Od 11. 5. 2020 bude rozvolněno opatření i pro organizovaný trénink na vnitřním sportovišti při dodržení předepsaných podmínek. Více ZDE.
  2. Usnesení Vlády ČR ze dne 30. 4. 2020 upřesňující rozvolňování opatření provozu vnitřních sportovišť naleznete ZDE.

Dne 27. 4. 2020 - Úprava rozhodnutí Výkonné rady ČSTS:

  1. Zrušení pořádání všech soutěží ČSTS do 31. 5. 2020.

Situace ohledně uvolňování opatření, kterou pro Vás neustále sledujeme, se mění ze dne na den. V úterý 28. 4. 2020 se bude jednat o budoucnosti amatérských sportovních klubů na zasedání Rady NSA. Jakmile obdržíme vyjádření, neprodleně Vám jej zprostředkujeme.

Vláda ČR svým rozhodnutím dne 14. 4. 2020 představila harmonogram uvolňování opatření v podnikatelských aktivitách (více ZDE).

Od 27. 4. 2020 je možné otevřít provozovnu do 2500m2 (více ZDE) za dodržení přísných hygienických podmínek (více ZDE).

Uvolňování opatření se týká pouze podnikatelských aktivit a neznamená, že se uvolnila činnost klubů tanečního sportu. Trenéři (OSVČ) mohou poskytovat služby v provozovnách svým klientům při dodžení předepsaných hygienických podmínek.

Zjednodušená pravidla pro provozovny:

  • V provozovně bude moci být najednou pouze tolik osob, aby byly dodrženy rozestupy minimálně 2m od sebe a plocha 10m2 na osobu. Na základě  doporučení Ministerstva průmyslu a obchodu Výkonná rada ČSTS vyzývá kolektivní členy, aby v případě pohybujících se osob hranici m2 na osobu zvýšili.
  • Poskytování služeb musí probíhat bezkontaktně. Nikoliv párově. Výjimku tvoří osoby žijící spolu v jedné domácnosti.
  • Po celou dobu poskytování služeb je třeba mít ochranu respiračních cest (roušku). Trenéři musí mít rukavice, které budou k dispozici u vchodu. Klienti pouze na vyžádání.

Vláda ČR svým rozhodnutím dne 6. 4. 2020 otevřela, při dodržení určitých podmínek, vnější sportoviště. Vnitřní sportoviště jsou však stále uzavřena. Situaci neustále sledujeme. Budeme Vás informovat hned, jakmile se i toto opatření rozvolní. Prozatím však platí uzavření vnitřních sportovišť do konce nouzového stavu ČR, tj. do 30. 4. 2020.

Dne 7. 4. 2020 -  Výkonná rada ČSTS se dne 7. 4. 2020 usnesla na těchto rozhodnutích:

  1. Zrušení pořádání všech soutěží ČSTS do 30. 4. 2020.
  2. Zrušení MČR v 10tancích v kategoriích Senior I-III v termínu 8. 5. 2020 a souhlasila s přesunutím na pozdější termín, o kterém se bude jednat na dalším jednání VR.

VR bere na vědomí rozhodnutí vlády o uzavření vnitřních a vnějších sportovišť. VR vyzývá KČ, aby ve svých provozovnách uzavřeli svoji činnost dle nařízení vlády do 11. 4. 2020 do 6:00. Rozhodnutí vlády ZDE.

Dne 18. 3. 2020 - WDSF oznámila odložení AGM z termínu 13.-14. 6. 2020 na neurčito. Více ZDE.

Dne 18. 3. 2020 - Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu. Více ZDE.

Dne 16. 3. 2020 - Úprava rozhodnutí Výkonné rady ČSTS ze dne 10. 3. 2020

  1. Zrušení pořádání všech soutěží ČSTS do 13. 4. 2020.
  2. V případě zrušení soutěže v termínu do 30. 6. 2020 budou organizátorovi vráceny peníze za správní poplatky na virtuální klubové pokladny v plné výši. VR však doporučuje nalézt náhradní termín soutěže do konce roku 2020.
  3. VR bere na vědomí rozhodnutí vlády o uzavření vnitřních a vnějších sportovišť. VR vyzývá KČ, aby ve svých provozovnách uzavřeli svoji činnost dle nařízení vlády do 24. 3. 2020 do 6:00. Rozhodnutí vlády ZDE a doplnění ZDE.
  4. Výuka, ať hromadná nebo individuální, je v provozovnách sportovních tanečních klubů dle rozhodnutí vlády do 24. 3. 2020 zakázaná. Rozhodnutí vlády o zákazu je ZDE.

V důsledku šířící se epidemie koronaviru je zrušena většina soutěží WDSF. Aktuální informace naleznete ZDE. Většina vlád nařídila podobná opatření jako vláda ČR. V případě, že byste se chtěli zúčastnit soutěže WDSF, kontaktujte raději organizátora soutěže pro případ, že by soutěž vypsaná v kalendáři byla zrušená. V případě vycestování do zahraničí je také třeba ctít nařízení ČR o zákazu návštěvy států (Slovensko, Německo, Rakousko, Itálie, Velká Británie, a další...).

Dne 15. 3. 2020 - Úprava rozhodnutí výkonné rady ČSTS ze dne 10. 3. 2020: 

  1. Zrušení pořádání všech soutěží ČSTS do 13. 4. 2020.
  2. V případě zrušení soutěže v termínu do 30. 6. 2020 budou organizátorovi vráceny peníze za správní poplatky na virtuální klubové pokladny v plné výši. VR však doporučuje nalézt náhradní termín soutěže do konce roku 2020.
  3. Provoz sportovních klubů je definován ZDE. Sportovně taneční kluby ČSTS smějí provozovat svoji činnost s účastí nepřesahující ve stejný čas 30 osob. Nabádáme k zodpovědnosti a v případě viditelných symptomů apelujeme o neúčast členů na tréninku. Veškeré informace o nákaze naleznete ZDE.
  4. Výuka, ať hromadná nebo individuální, je v provozovnách sportovních tanečních klubů dle rozhodnutí vlády do 24. 3. 2020 zakázaná. Rozhodnutí vlády o zákazu je ZDE.
  5. VR ČSTS doporučuje sportovním tanečním klubům v momentální situaci svoji činnost do 24. 3. 2020 přerušit.

V důsledku šířící se epidemie koronaviru je zrušena většina soutěž WDSF. Aktuální informace naleznete ZDE. Většina vlád nařídila podobná opatření jako vláda ČR. V případě, že byste se chtěli zúčastnit soutěže WDSF, kontaktujte raději organizátora soutěže pro případ, že by soutěž vypsaná v kalendáři byla zrušená. V případě vycestování do zahraničí je také třeba ctít nařízení ČR o zákazu návštěvy států (Slovensko, Německo, Rakousko, Itálie, Velká Británie, a další...).

Dne 13. 3. 2020 - Úprava rozhodnutí výkonné rady ČSTS ze dne 10. 3. 2020: 

  1. Zrušení pořádání všech soutěží ČSTS do 13. 4. 2020.
  2. V případě zrušení soutěže v termínu do 30. 6. 2020 budou organizátorovi vráceny peníze za správní poplatky na virtuální klubové pokladny v plné výši. VR však doporučuje nalézt náhradní termín soutěže do konce roku 2020.
  3. Provoz sportovních klubů je definován ZDE. Sportovně taneční kluby ČSTS smějí provozovat svoji činnost s účastí nepřesahující ve stejný čas 30 osob. Nabádáme k zodpovědnosti a v případě viditelných symptomů prosíme o neúčast členů na tréninku. Veškeré informace o nákaze naleznete ZDE.

V důsledku šířící se epidemie koronaviru COVID-19 byly dne 10. 3. 2020 zrušeny další soutěže WDSF. Aktuální informace naleznete ZDE. Většina vlád však nařídila podobná opatření jako vláda ČR. V případě, že byste se chtěli zúčastnit soutěže WDSF, kontaktujte organizátora soutěže pro případ, že by soutěž vypsaná v kalendáři byla zrušená. V případě vycestování do zahraničí je také třeba ctít nařízení ČR o zákazu návštěvy států (Slovensko, Německo, Rakousko, Itálie, Velká Británie, a další...).

Dne 12. 3. 2020 - Úprava rozhodnutí výkonné rady ČSTS ze dne 10. 3. 2020: 

  1. Zrušení pořádání všech soutěží ČSTS do 13. 4. 2020.
  2. V případě zrušení soutěže v termínu do 30. 6. 2020 budou organizátorovi vráceny peníze za správní poplatky na virtuální klubové pokladny v plné výši. VR však doporučuje nalézt náhradní termín soutěže do konce roku 2020.
  3. Na otázku fungování Sportovních tanečních klubů jsme ještě nedostali jednoznačnou odpověd'. Zatím postupujte dle Vašeho vlastního uvážení.

V důsledku šířící se epidemie koronaviru COVID-19 byly dne 10. 3. 2020 zrušeny další soutěže WDSF. Aktuální informace naleznete ZDE. Většina vlád však nařídila podobná opatření jako vláda ČR. V případě, že byste se chtěli zúčastnit soutěže WDSF, kontaktujte organizátora soutěže pro případ, že by soutěž vypsaná v kalendáři byla zrušená. V případě vycestování do zahraničí je také třeba ctít nařízení ČR o zákazu návštěvy států (Slovensko, Německo, Rakousko, Itálie, Velká Británie, a další...).

 

Dne 10.3.2020 - Výkonná rada ČSTS se dne 10. 3. 2020 usnesla na těchto rozhodnutích:

  1. Zrušení pořádání všech soutěží ČSTS do 31. 3. 2020.
  2. V případě zrušení soutěže v termínu do 30. 6. 2020 budou organizátorovi vráceny peníze za správní poplatky na virtuální klubové pokladny v plné výši. VR však doporučuje nalézt náhradní termín soutěže do konce roku 2020.

O dalším průběhu budete informováni na tomto kanále.

Další jednání VR proběhne 16. 3. 2020 na sekretaritátu v Praze.