Týdenní přehled důležitých informací - 6/20

I v průběhu komplikovaného období výkonná rada nezahálí a kromě podávání informací ohledně současné epidemie a mapování situace konkrétně pro taneční sport řeší další záležitosti. Níže najdete přehled nejdůležitějších rozhodnutí a událostí.

Profesní Oblast:

Termín Doškolovacího semináře ČSTS 2020 byl stanoven na 5.-6.9. 2020. 

Sportovní oblast:

VR projednala s organizátorem další možný termín MČR 10T - 13. 6. 2020. Tento termín je podmíněn možností běžné tréninkové činnosti v tanečních klubech po dobu alespoň jednoho měsíce před konáním akce. V opačném případě bude termín přesunut na druhou polovinu roku. 

Soutěž WDSF pořádaná TK Trend Ostrava byla pro rok 2020 zrušena z důvodu pandemie COVID-19.

VR řešila soutěž STL COOL DANCE 2020 v Mladé Boleslavi kvůli kolizím termínu a schválila tuto soutěž ve finálním termínu 31. 5. 2020, pokud to situace dovolí. 

V červnu 2021 se bude v Olomouckém kraji konat Olympiáda dětí a mládeže. 

V nejbližší době proběhne schůzka se zástupci CDO, předsedou ČOV a Pr ČSTS o koncepci vstupu Breakingu pod ČSTS. 

Obecné informace:

Přesunutí termínu původně plánované Výroční konference ČSTS z 13. 5. 2020 na termín 4. 11. 2020. 

Byly zveřejněny přílohy v legislativě: SC06 - Protest (formulář pro podání protestu), FP10 - Odměny na soutěžích (Změna odměn pro porotce a funkcionáře), OA01 - Organizační schéma (finální podoba) a SA02 - Soutěžní oblečení (celková aktualizace).

 

Kompletní zápisy jednání najdete zde.