Zápis ze schůze KS z 1.4.2020

Zápis ze schůze Komise sportovců uskutečněné prostřednictvím Skype dne 1.4.2020.