Zápis ze schůze KS z 27.5.2020

Zápis ze schůze Komise sportovců uskutečněné prostřednictvím Skype dne 27.5.2020.

příloha 1: Návrh systému rotace porotců.