Zápis ze schůze KS z 17.6.2020

Zápis ze schůze Komise sportovců uskutečněné prostřednictvím Skype dne 17.6.2020.