Týdenní přehled důležitých informací - 8/20

Na tréninkových tanečních parketech se již vše rozběhlo a také máme za sebou i první ,,povirovou“ soutěž. Pojďme se podívat na novinky, které se v uplynulé době staly. Věnujte pozornost všem změněným směrnicím a přílohám v legislativě.

Profesní oblast:

Tento rok bude probíhat Doškolovací seminář ONLINE formou. Výkonná rada schválila návrh VpP viz zde.

VR schválila přílohu KŘ KP03 – Podmínky pro udělení výjimek z pravidel pro udělování licencí.

VR schválila přílohu KŘ KP08 – Poroty pro MČR a WDSF.

Sportovní oblast:

Soutěže Prague Open Dance Festival a Czech Dance Open se pro rok 2020 konat nebudou. 

VR schválila nové datum konání MČR 10T v termínu zrušené soutěže Prague Open Dance Festival 2020. Nové datum konání MČR 10T je stanoveno na 12. 9. 2020. 

VR schválila návrh VpS a MH týkající se zmražení Ranklistu ČSTS v důsledku pandemie koronaviru. ČSTS pozastavuje Ranklist ČSTS k datu 16.3. a následuje tak rozhodnutí WDSF o zmražení Ranklistu WDSF. 

VR schválila přílohu SŘ SC01 – Tvoření porot MČR a TL.

VR schválila přílohu SŘ SB02 – Taneční liga.

VR schválila přílohu SŘ SA03 – Startovní čísla.

VR schválila novou Zprávu odborného dozoru.

Obecné informace:

VR schválila Organizační směrnici OS02 – Standardní podmínky pro organizaci soutěží v pravomoci VR.

Rovněž VR schválila Organizační směrnici OS03 - Standardní podmínky pro organizaci soutěží s licencemi WDSF/DSE.

Byla zvolena nová Legislativní komise. Nyní tedy bude ve složení: Petr Odstrčil (stávající předseda), Martin Herodek a Radek Felcman. 

VR schválila návrh nového složení Komise rozhodčích. Nově zvolení členové jsou: Martin Odstrčil, Jaroslav Kučera, Miroslav Horník, Luboš Novotný, Petr Bartuněk, Marcel Gebert a Zdenek Fencak. 

VR schválila návrh nového složení Soutěžní komise ČSTS ve složení – Martin Dvořák, Michal Drha, Roman Pecha a Pavel Kojetín 

WDSF AGM pro rok 2020 byl zrušen.